Ostrovní provoz

Za normálních okolností je elektrizační soustava vzájemně propojená a elektřina po ní putuje cestou nejmenšího odporu. Co když ale dojde k jejímu rozpojení? Musí to zákonitě vést k blackoutu, nebo se to dá ještě nějak zachránit?